box vedlikeholdVår Joomla! Web innhold sikrer at du har et nettsted som fungerer optimalt og er så driftssikkert som mulig.

Vi legger inn nytt innhold og oppdaterer gammelt innhold, hvis du ikke selv har tid til å gjøre dette.

Vi holder din Joomla!-installasjon løpende oppdatert med sikkerhetsoppdateringer og andre forbedringer til Joomla!. Sikkerhetsoppdateringer installeres normalt innen én uke etter at oppdateringen er klassifisert som stabil av det sentrale Joomla!-teamet.

Web innholds avtalen inneholder også at dere til enhver tid kan få E-post support og online-support etter avtale.

Avtalen kan tegnes for seks eller tolv måneder og faktureres forskuddsvis.

SE PRISER HER!