idesigner.no (Pihlnet Consult) er et lite web-byrå lokalisert i Færder kommune i Vestfold og eies av Jan Pihl. I tillegg til egne ressurser har vi inngått samarbeidsavtaler med utvalgte leverandører som et supplement til vår egen produksjons- og leverandørkapasitet. Dette gjør oss til en fleksibel leverandør og samarbeidspartner ovenfor våre kunder.

Vår visjon er å være en jordnær leverandør som samarbeider tett med våre kunder, og som har hovedfokus på å levere kostnadseffektive og kvalitetssikrede løsninger i tråd med våre kunder sine ønsker, behov og målsetninger.

Vår forretningside er å tilbyr tjenester relatert til det å benytte internett som et kommunikasjons- og markedsverktøy. Dette innbefatter driftstekniske tjenester og løsninger, systemutvikling, samt konsulent- og rådgivingstjenester.